Léčba rakoviny močového měchýře zahájena

Léčba rakoviny močového měchýře zahájena

06.05.2022

Po důkladných přípravách a v úzké spolupráci s Urologickou klinikou FN Brno pod vedením přednosty MUDr. Michala Fedorka, Ph.D., FEBU, byla koncem měsíce dubna 2022 zahájena léčba karcinomů močového měchýře neinfiltrujících svalovinu detrusoru (NMIBC - T1, Ta, CIS) u indikovaných pacientů, a to pomocí systému Synergo Rite.

Tento nejdéle používaný systém Synergo Rite, jehož vývoj má počátky v roce 1990, je úspěšně používán pro léčbu NMIBC na mnoha evropských i světových pracovištích a byl vyzkoušen na velkém množství pacientů, díky tomu bylo vydáno mnoho publikací a randomizovaných studií. Jsme rádi, že i pacienti v České republice mají možnost po předchozí konzultaci s lékařem využít léčbu tímto systémem.

JAK SYNERGO RITE FUNGUJE

Radiofrekvenční energie zvyšuje účinnost chemoterapeutického přípravku několika mechanismy – zvýšením teploty stěny močového měchýře na 42±2 ºC pomocí radiofrekvenční energie a instilací chlazeného chemoterapeutika, což zlepšuje penetraci tkáně, úpravou imunologické odezvy a dalšími mechanismy identifikovanými in vitro. Teplota stěny močového měchýře je monitorována vnitřními termočlánky. Kombinace hardwaru a softwaru pracující v reálném čase reguluje provoz a zobrazuje zpracovaná data na monitoru. Součástí Synergo systému je intravezikulární irigační jednotka s generátorem radiofrekvenční energie.

DÉLKA ZÁKROKU

Terapeutický zákrok probíhá 6 sezeními v případě adjuvantní (profylaktické) léčby, která je následována šesti udržovacími sezeními v šestitýdenních intervalech.
V případě neoadjuvantní (ablativní) léčby probíhá  6-8 sezeními v týdenních intervalech.
Každé sezení trvá 40 až 70 minut, během nichž je do močového měchýře přiváděn roztok chemoterapeutického léčiva rozpuštěného ve sterilní destilované vodě a pomocí radiofrekvenční energie jsou ohřívány stěny močového měchýře. Pacient je při vědomí.

V případě indikace vhodného pacienta pro léčbu je instilační set nově hrazen z veřejného zdravotního pojištění: Set instalační pro generátor Synergo – kód VZP 143179.