EmboCept® S Ideální partner pro optimalizaci léčby lokoregionální rakoviny u pacientu s HCC

  • Hlavní strana
  • Aktualita: EmboCept® S Ideální partner pro optimalizaci léčby lokoregionální rakoviny u pacientu s HCC

EmboCept® S Ideální partner pro optimalizaci léčby lokoregionální rakoviny u pacientu s HCC

11.01.2021

Existuje mnoho možností léčby pacientů s rakovinou plic v závislosti na jejím stadiu. Rakovina plic je bohužel diagnostikována ve většině případů v pozdním stadiu (III-IV). Pak již není vhodná resekce ani jiné relevantní léčebné terapie (např. Termoablace).
Při srovnání s některými jinými možnostmi léčby je zřejmé, že transpulmonální chemoembolizace (TPCE) je velmi účinnou léčbou v terapii třetí a další linie s ohledem na míru odpovědi (vyšší míru odpovědi) a celkové přežití (delší nebo podobné přežití) ve srovnání s imunoterapií (inhibitory PD-L1 a EGFR) a systémovou chemoterapií.

 

Více informací – VČETNĚ KLINICKÝCH DAT - o využití EmboCept v brožuře PharmaCept.

Suspenze EmboCept® S je pomocná látka na nitrotepennou léčbu nádoru v kombinaci s cytostatikem, která má za účel optimalizovat nahromadění léku uvnitř nádoru. Embolizační účinek přípravku EmboCept® S způsobuje místní zvýšení koncentrace souběžně podávaného cytostatika.
Vzhledem k odbouratelnosti DSM je postup reverzibilní na rozdíl od permanentních částic, které se v plicích používají jen výjimečně superselektivně.